01/08/2016: ACC lên báo Nhật

 • 05/08/2016
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

Chi tiết bài viết xem tại: http://www.vn-walker.info/acc/  04/5/2015: Chào đón nhân viên người Nhật thứ tư

 • 25/05/2015
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

  Ngày 04/5/2015, ACC đón tiếp nhân viên người Nhật thứ tư, nâng tổng số người Nhật thường trú tại Việt Nam lên 2 người, tổng số cán bộ, nhân viên của ACC lên 20 người.    


10/4/2015: Tham gia hội thảo tại KIZUNA

 • 25/05/2015
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

  Ngày 10/4/2015, Ban quản lý Khu nhà xưởng dịch vụ Kizuna tổ chức buổi hội thảo lần thứ hai về các vấn đề chia sẻ thông tin và dịch vụ giữa các đối tác. Tại đây, ACC mang tới hội thảo bài phát biểu với chủ đề “Các vấn đề về thuế liên quan […]


01/09/2014: Văn phòng tại khu nhà xưởng Kizuna, KCN Tân Kim, Long An đi vào hoạt động

 • 01/10/2014
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

Văn phòng đại diện của ACC tại Kizuna đã chính thức hoạt động từ ngày 01/09/2014. Hiện nay, ít nhất 1 ngày trong tuần (thường thứ 4 hằng tuần), nhân viên phụ trách chuyên môn, nhân viên phụ trách tiếng Nhật và quản lý người Nhật của ACC trực tiếp làm việc tại văn phòng […]