Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

 • 31/05/2017
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

Trong tháng 6/2017, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 1. Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động Từ ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, […]


Tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1 năm 2017

 • 29/11/2016
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

Theo Nghị định số: 153/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 14/11/2016, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng từ tháng 1 năm 2017. Cụ thể như sau: Vùng Mức lương tối thiểu vùng cũ Mức lương tối thiểu vùng mới I 3.500.000 đồng/tháng 3.750.000 đồng/tháng II 3.100.000 đồng/tháng 3.320.000 đồng/tháng III 2.700.000 đồng/tháng 2.900.000 đồng/tháng IV 2.400.000 […]


Một số thay đổi trong chính sách thuế và kế toán 2016 (cập nhật tới 31/5/2016)

 • 04/08/2016
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

1. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 :  Nghị quyết này giao cho các Bộ, ngành thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ […]


Một số điểm thay đổi lớn trong Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

 • 17/07/2015
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

Ngày 26/11/2014, Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Có một số điểm thay đổi lớn trong Luật doanh nghiệp này.   Một số điểm thay đổi lớn trong Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Nội dung Luật doanh nghiệp cũ (Số 60/2005/QH11) […]


Lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ tháng 1/2015

 • 09/12/2014
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

Theo Nghị định số: 103/2014/NĐ-CP được ban hành ngày 11/11/2014, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng từ tháng 1 năm 2015. Cụ thể như sau: Vùng Mức lương tối thiểu vùng cũ Mức lương tối thiểu vùng mới I 2.700.000  đồng/tháng 3.100.000 đồng/tháng II 2.400.000  đồng/tháng 2.750.000 đồng/tháng III 2.100.000  đồng/tháng 2.400.000 […]


Cập nhật những quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 01/10/2014
 • Post in: Chưa được phân loại
 • 0 Comment

Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/082/2014 và được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Những điểm thay đổi nổi bật: –      Khoản chi cho hóa đơn 20 triệu đồng trở lên: Những khoản mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở […]