Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

  • 06/06/2017
  • Post in: Chưa được phân loại
  • 0 Comment

Từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành. Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Căn cứ vào […]


Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

  • 31/05/2017
  • Post in: Chưa được phân loại
  • 0 Comment

Trong tháng 6/2017, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 1. Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động Từ ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, […]


Tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1 năm 2017

  • 29/11/2016
  • Post in: Chưa được phân loại
  • 0 Comment

Theo Nghị định số: 153/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 14/11/2016, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng từ tháng 1 năm 2017. Cụ thể như sau: Vùng Mức lương tối thiểu vùng cũ Mức lương tối thiểu vùng mới I 3.500.000 đồng/tháng 3.750.000 đồng/tháng II 3.100.000 đồng/tháng 3.320.000 đồng/tháng III 2.700.000 đồng/tháng 2.900.000 đồng/tháng IV 2.400.000 […]Một số thay đổi trong chính sách thuế và kế toán 2016 (cập nhật tới 31/5/2016)

1. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 :  Nghị quyết này giao cho các Bộ, ngành thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ […]


Mức tiền ăn giữa ca theo quy định hiện hành?

  Các công ty quy định tại Điều 1 Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 và các tổ chức, đơn vị của Nhà nước đang áp dụng chế độ như công ty nhà nước, từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 được thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động […]