TỔNG HỢP QUY ĐỊNH

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH

 

 

Accounting office  Clear Vietnam Co., Ltd.

 

STT Số Ngày Cơ quan phát hành Nội dung Văn bản
1 2921/TCT-CS 3/8/2021 2921/TCT-CS - Khoản chi mua và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người lao động trong doanh nghiệp nếu đáp ứng được điều kiện đầy đủ chứng từ và là khoản chi phúc lợi thì được trừ khi tính thuế TNDN 2921-TCT-CS-487816
2

4395/TCHQ-TXNK

13/09/2021 Tổng cục Hải quan trả lời cho Tổng Công ty Khánh Việt. - Hình thức kê khai của Tờ khai nhập khẩu tại chỗ là sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác (không phải loại hình gia công),  người nộp thuế sử dụng mã loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), kê khai, nộp thuế nhập khẩu. Sau đó sản xuất để tạo thành sản phầm xuất khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu 4395-TCHQ-TXNK-488061
3 105/NQ-CP 9/9/2021 Nghị quyết Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid
- Chính phủ đề ra đường hướng cho các Bộ ban nghành thực hiện tháo gỡ khó 
khăn về các thủ tục do dịch bệnh, trong đó có đề nghị Sở lao động cấp giấy phép lao động cho vị trí chuyên gia và nhân  viên kỹ thuật nước  ngoài vào VN làm việc với sự thay đổi là giấy phép lao động cũ hiện tại thay thế cho xác nhận kinh nghiệm và  hộ chiếu không cần sao y công chứng
105-NQ-CP-488372
4 116/NQ-CP 24/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ người lao động 
do dịch bệnh Covid 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
- Trợ cấp cho người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và người lao động
 đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2021: Mức hỗ trợ theo từng  thời gian đóng  đóng bảo hiểm.
- 2. Hỗ trợ người sử dụng lao động: Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0% kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022
116-NĐ-CP
5 4539/TCHQ-TXNK 21/09/2021 Cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan khác để chống gian lận hoàn thuế GTGT Nêu ra các gian lận về việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu và
 nhấn mạnh các biện pháp để cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan thuế trong  việc phòng chống gian lận trong hoàn thuế GTGT. Tiêu biểu:
- Cung cấp các thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng hóa xuất khẩu (khai sai tên hàng, số lượng, trị giá hoặc sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp pháp để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa) nhằm mục đích hợp pháp hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT.
- Cung cấp cho cơ quan thuế thông tin về các lô hàng nhập khẩu đầu tư có trị giá khai báo cao trên 20% so với mức giá tham chiếu của hàng hóa nhập khẩu giống hệt và các lô hàng các lô hàng xuất khẩu có trị giá hải quan khai báo cao bất thường ngay khi phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan để kiểm soát hoàn thuế GTGT đầu vào
- Cùng cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của công ty liên quan đến thuế GTGT nhập khẩu
- Tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với công ty có hoàn thuế GTGT xuất khẩu
4539-TCHQ-TXNK về quản lý hoàn thuế GTGT
6 85/2021/NĐ-CP  25/09/2021 Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP 
về thương mại điện tử (TMĐT). Có hiệu lực từ 01/01/2022.

Quy định về thông tin của hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website TMĐT bán hàng có những quy định mới như sau:

- Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP như tên hàng hoá, xuất xứ…;

(Không bao gồm các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất, số khung, số máy).

- Người bán phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó.
- Quy định về  hoạt động TMĐT của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 
7 78/2021/TT-  BTC 17/09/2021 Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử, chứng từ theo quy định tại 
Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (sau đây gọi là Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
- Áp dụng hóa đơn điện tử theo phương thức mới tối đa tháng 07.2022 và khuyến  khích trước ngày 01.07.2022. Riêng 6 cục thuế thực hiện thí điểm hóa đơn tử: HN, TP. HCM,  Bình Định, Quang Ninh, Hải phòng…: áp dụng châm nhất tháng 11.2021. Những tỉnh khác áp dụng sau tháng 01.04.2022- 01.07.2022 tùy theo từng cục thuế.
- Thực hiện triển khai cổng thông tin điện tử.
- Cơ quan thuế thống nhất mẫu chuẩn cho hóa đơn 
- Bắt buộc phải truyền dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế, chậm nhất cuối này lập hóa đơn nếu là thuộc trường hợp là truyền theo mỗi hóa đơn hoặc truyền theo báo cáo thuế
- Hóa đơn chuyển đổi bằng giấy ko có tính pháp lý, chỉ để lưu cho doanh nghiệp dễ theo dõi thôi
- Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử:  hợp đồng và kết thúc đều phải thông báo cho cơ quan thuế
- Nếu doanh nghiệp lập hóa đơn bị sự cố hoặc ko đáp ứng được điều kiện điện tử thì cơ quan thuế bán cơ quan giấy- Quy định cách thức điều chỉnh hóa đơn điện tử khi hóa đơn đã lập bị sai