Văn bản luật

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng

29-05-2023 - 35

Cũng theo Nghị quyết 43/2022/QH15: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%)

Xem thêm
TỔNG HỢP QUY ĐỊNH

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH

06-10-2021 - 685

Khoản chi mua và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người lao động trong doanh nghiệp nếu đáp ứng được điều kiện đầy đủ chứng từ và là khoản chi phúc lợi thì được trừ khi tính thuế TNDN.

Xem thêm
Chính sách bảo hiểm và lương năm 2022

Chính sách bảo hiểm và lương năm 2022

17-12-2021 - 754

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên lương tối thiểu vùng 2021 đã không tăng và được thực hiện theo mức lương công bố tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Và với tình hình hiện tại thì kiến lương tối thiểu vùng 2022 cũng sẽ giữ nguyên so với năm 2021.

Xem thêm
Quy định xuất hóa đơn cho trường hợp tiêu dùng nội bộ

Quy định xuất hóa đơn cho trường hợp tiêu dùng nội bộ

06-06-2022 - 199

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Xem thêm
Sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

07-06-2022 - 263

Ngày 03/6/2022 Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.

Xem thêm
Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/07/2022

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/07/2022

06-07-2022 - 214

Hiện nay, một số cơ quan Thuế đã ra thông báo về việc chuyển đổi hình thức sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Xem thêm
Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

16-07-2022 - 176

Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Xem thêm
Mức tham gia Bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/10/2022

Mức tham gia Bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/10/2022

03-10-2022 - 130

Kể từ ngày 01/10/2022, chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp (phần trách nhiệm của người sử dụng lao động từ 1% xuống 0%) để phục vụ cho việc phòng chống dịch Covid đã hết hiệu lực (áp dụng từ 01/10/2021 đến 30/09/2022).

Xem thêm
Phân bổ số thuế phải nộp

Phân bổ số thuế phải nộp

04-11-2022 - 113

Phân bổ số thuế phải nộp cho tỉnh khác (bao gồm cả thành phố trực thuộc trung ương) đối với những địa điểm kinh doanh phụ thuộc

Xem thêm
Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023

Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023

22-02-2023 - 61

Theo quy định tại Nghị quyết số: 69/2022/QH15thì mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 là 1.800.000 VND/tháng, tăng so với hiện tại (1.490.000 đồng/tháng) là: 310.000 đồng.

Xem thêm
CẬP NHẬT QUY ĐỊNH MỚI (Từ ngày 01/08/2021)

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH MỚI (Từ ngày 01/08/2021)

13-08-2021 - 510

Từ ngày 01/08/2021, các quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cá nhân và hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo Thông tư 40/2021/TT-BTC

Xem thêm
Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

06-06-2022 - 278

Công ty phải trả lương cho người lao động tối thiểu là bằng mức lương tối thiểu vùng nêu trên +7%. Nếu lương công ty nào thấp hơn phải điều chỉnh tăng thêm.

Xem thêm