Văn bản luật

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH THÁNG 4-2024

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH THÁNG 4-2024

15-05-2024 - 34

Đối với khoản lãi tiền vay, do không phát sinh thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài nên Công ty Jana không phải kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho tổ chức nước ngoài...

Xem thêm
TỔNG HỢP QUY ĐỊNH

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH

06-10-2021 - 1023

Khoản chi mua và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người lao động trong doanh nghiệp nếu đáp ứng được điều kiện đầy đủ chứng từ và là khoản chi phúc lợi thì được trừ khi tính thuế TNDN.

Xem thêm
Chính sách bảo hiểm và lương năm 2022

Chính sách bảo hiểm và lương năm 2022

17-12-2021 - 1035

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên lương tối thiểu vùng 2021 đã không tăng và được thực hiện theo mức lương công bố tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Và với tình hình hiện tại thì kiến lương tối thiểu vùng 2022 cũng sẽ giữ nguyên so với năm 2021.

Xem thêm
Quy định xuất hóa đơn cho trường hợp tiêu dùng nội bộ

Quy định xuất hóa đơn cho trường hợp tiêu dùng nội bộ

06-06-2022 - 384

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Xem thêm
Sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

07-06-2022 - 476

Ngày 03/6/2022 Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.

Xem thêm
Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/07/2022

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/07/2022

06-07-2022 - 485

Hiện nay, một số cơ quan Thuế đã ra thông báo về việc chuyển đổi hình thức sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Xem thêm
Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

16-07-2022 - 381

Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Xem thêm
Mức tham gia Bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/10/2022

Mức tham gia Bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/10/2022

03-10-2022 - 309

Kể từ ngày 01/10/2022, chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp (phần trách nhiệm của người sử dụng lao động từ 1% xuống 0%) để phục vụ cho việc phòng chống dịch Covid đã hết hiệu lực (áp dụng từ 01/10/2021 đến 30/09/2022).

Xem thêm
Phân bổ số thuế phải nộp

Phân bổ số thuế phải nộp

04-11-2022 - 309

Phân bổ số thuế phải nộp cho tỉnh khác (bao gồm cả thành phố trực thuộc trung ương) đối với những địa điểm kinh doanh phụ thuộc

Xem thêm
Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023

Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023

22-02-2023 - 297

Theo quy định tại Nghị quyết số: 69/2022/QH15 thì mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 là 1.800.000 VND/tháng, tăng so với hiện tại (1.490.000 đồng/tháng) là: 310.000 đồng.

Xem thêm
Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng

29-05-2023 - 259

Cũng theo Nghị quyết 43/2022/QH15: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%)

Xem thêm
Sửa đổi một số quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sửa đổi một số quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

27-09-2023 - 259

Nghị định 70/2023/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2023 - Sửa đổi một số quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Xem thêm