Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/07/2022

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/07/2022

Hiện nay, một số cơ quan Thuế đã ra thông báo về việc chuyển đổi hình thức sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

 

Theo đó, từ ngày 01/07/2022 tất cả các doanh nghiệp, tổ chức phải dừng việc sử dụng Chứng từ thuế TNCN tự in hoặc giấy, chuyển sang sử dụng Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 

Xem chi tiết thông báo Số: 3583/TB-CTLAN

 

Xem chi tiết thông báo Số: 1483/TB-CTBDI-TTHT