Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện

1. Để thành lập văn phòng đại diện, chúng tôi tư vấn cho quý khách hàng những nội dung như sau:

- Chức năng hoạt động của văn phòng đại diện

- Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

- Các thủ tục cần thiết trong suốt quá trình hoạt động của văn phòng đại diện

- Các thủ tục cần thiết  để thực hiện đóng cửa văn phòng đại diện

 

=> Với những nội dung tư vấn trên văn phòng đại diện biết rõ được tất cả các thủ tục hành chính của văn phòng từ lúc thành lập cho đến lúc đóng cửa để từ đó trách được tất cả rủi ro phát sinh nếu có.

 

2. Để xin Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chúng tôi thực hiện các công việc sau:

-  Tư vấn những hồ sơ chuẩn bị cần thiết

- Thưc hiện các thủ tục hợp thức hóa lãnh sự, dịch công chứng hồ sơ

- Chuẩn bị những  biểu mẫu cần nộp

- Nộp và nhận Giấy phép thành lập từ  quan nhà nước