Tư vấn thủ tục đóng cửa

Tư vấn thủ tục đóng cửa

Chúng tôi cung cấp trọn gói liên quan đến thủ tục đóng cửa công ty như sau: 

- Hỗ trợ các thủ tục về kế toán trong quá trình thanh lý tài sản để đóng cửa.

-Tư vấn  giải quyết các thủ tục liên quan đến người lao động

- Thực hiện quyết toán và  xác định nghĩa vụ thuế đến thời điểm đóng cửa

- Thay mặt công ty làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng có liên quan đến việc kiểm tra đóng cửa

- Hoàn tất thủ tục đóng cửa công ty

Sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã ngừng lại và đã tiến hành xong việc thanh lý tài sản, chúng tôi thay mặt cho công ty thực hiện toàn bộ công việc còn lại  để hoàn tất thủ tục đóng cửa. Điều này giúp cho khách hàng không phải mất nhiều thời gian và chi phí suốt thời gian ở lại Việt Nam để giải quyết vấn đề này. Trong quá trình thực hiện chúng tôi luôn giải trình rõ mọi thông tin liên quan để khách hàng quản lý được.