Tư vấn kê khai thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn kê khai thuế thu nhập cá nhân

*Áp dụng đối với:

Cá nhân phải tự phải kê khai thuế TNCN trong các trường hợp sau:

-  Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập tại Việt Nam

-  Là cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập do làm việc tại Việt Nam và được chi  trả ở nước ngoài

-  Là cá nhân cư trú tại Việt Nam, có một hoặc nhiều nguồn thu nhập và được chi trả ở Việt Nam và nước ngoài

 

* Nội dung công việc:

- Giải thích nghĩa vụ kê khai thuế tại Việt Nam của cá nhân khách hàng

- Tính và giải thích cách tính thuế TNCN

- Kê khai thuế TNCN theo quý

- Hỗ trợ khách hàng nộp thuế 

- Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN cuối năm dương lịch 

- Lập hồ sơ xin miễn thuế tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân khách hàng đủ điều kiện theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

- Thực hiện thủ tục xác nhận số thuế TNCN đã nộp ở Việt Nam để trừ vào trong số thuế phải nộp ở nước ngoài

- Thay mặt cho cá nhân giải trình hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế


* Phương thức làm việc:

- Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn cách tính thuế TNCN trong từng trường hợp để khách hàng hiểu rõ mình thuộc trường hợp tính thuế nàovà áp dụng thủ tục kê khai thuế như thế  nào theo quy định về thuế tại Việt Nam.