Tư vấn nhân sự về kế toán

Tư vấn nhân sự về kế toán

Chúng tôi với kỹ năng, kinh nghiệm và tâm huyết của mình sẽ cùng với công ty thực hiện chọn lựa những nhân viên kế toán có thể làm việc hiệu quả và có tính cách trung thực:

- Chuẩn bị nội dung của những phần kiểm tra kiến thức chuyên môn

- Tham gia phỏng vấn 

- Tư vấn việc lựa chọn nhân viên kế toán  phù hợp nhất

- Hướng dẫn, tư vấn cho nhân viên kế toán bước đầu trong việc tiếp nhận công việc tại công ty.