Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn

Chúng tôi ư vấn cho khách hàng về vấn đề chuyển nhượng vốn với nội dung như sau:

- Trình tự các bước thực hiện chuyển nhượng vốn

-  Nghĩa vụ thuế phát sinh trong quá trình chuyển nhượng 

- Lập hay dịch thuật các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng

- Thực hiện việc kê khai thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng

Thực hiện đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép đăng ký sau khi chuyển nhượng.