Lập báo cáo tài chính và tư vấn thuế

Lập báo cáo tài chính và tư vấn thuế

*Mục tiêu công việc

- Đảm bảo Báo cáo tài chính của công ty không chỉ tuân thủ quy định của Việt Nam mà còn là cơ sở phân tích phục vụ công tác quản lý của công ty

- Đảm bảo công ty tuân thủ chặt chễ các quy định về thuế của Việt Nam

- Công ty luôn hiểu biết rõ nghĩa vụ thuế phát sinh trong mỗi trường hợp lựa chọn trong hoạt động kinh doanh 

- Công ty luôn có một cầu nối đáng tin cậy để giải thích báo cáo tài chính  và thuế của công ty với các nhà quản lý ở nước  ngoài

 

* Nôi dung dịch vụ: 

 • - Ghi sổ kế toán hàng tháng bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 • - Lập báo cáo tài chính bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt
 • - Kê khai thuế: CIT, PIT, FCT, VAT.
 • - Quyết toán thuế cuối năm
 • - Làm việc với kiểm toán
 • - Giải trình với các cơ quan nhà nước liên quan
 • - Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan trong suốt quá trình hoạt động của công ty

 

* Phương thức làm việc

 • - Định kỳ chúng tôi liên hệ với khách hàng để thu thập chứng từ làm cơ sở  ghi nhận vào hệ thống của chúng tôi hoặc ghi sổ thẳng lên hệ thống của khách hàng
 • - Trên cơ sở chứng từ chúng tôi luôn tìm hiểu tình hình thực tế của công ty để lập báo cáo tài chính phù hợp nhất và tư vấn sửa chữa những thiếu sót cần thiết
 • - Chúng tôi luôn có mặt trực tiếp để giải thích những vấn để liên quan khi khách hàng có yêu cầu
 • - Chúng tôi sẵn sàng thay mặt công ty giải trình số liệu cho các đối tác mà công ty chỉ định