Dịch vụ trọn gói

Dịch vụ trọn gói

* Dành cho khách hàng:

Dịch vụ này áp dụng cho những công ty vừa nhỏ hoặc công ty mới thành lập trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, công ty có thể không cần tuyển dụng kế toán nội bộ hoặc chỉ cần có kế toán sơ cấp, giỏi ngoại ngữ để thực hiện việc kết nối làm việc giữa các bộ phận.

 

*Mục tiêu công việc

Chúng tôi như là một chuyên viên kế toán nội bộ làm việc tại công ty để không chỉ đảm bảo thực hiện được tất cả các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà còn là người tư vấn chuyên môn tâm huyết trong quá trình vận hành hoạt động của doanh nghiệp thuận lợi và tuân thủ theo qiy định của luật thuế và kế toán Việt Nam.

 

* Nôi dung dịch vụ: 

 • - Thực hiện đăng ký Kế toán trưởng
 • - Thực hiện các công việc kế toán nội bộ cho khách hàng như: xuất hóa đơn bán hàng, thanh toán hệ thống internet banking của ngân hàng, lập hợp đồng, tính lương….
 • - Ghi sổ kế toán hàng tháng bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 • - Lập báo cáo tài chính bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt
 • - Kê khai thuế: CIT, PIT, FCT, VAT.
 • - Quyết toán thuế cuối năm
 • - Làm việc với kiểm toán
 • - Hoàn thuế
 • - Giải trình với các cơ quan nhà nước liên quan
 • - Thực hiện các thủ tục, xin visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 • - Thực hiện đăng ký khoản vay dài hạn với ngân hàng nhà nước
 • - Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan trong suốt quá trình hoạt động của công ty

 

* Phương thức làm việc

 • - Hằng ngày, chúng tôi giữ liên lạc và làm việc như là kế toán nội bộ công ty bằng cách tạo nhóm làm việc online để đảm bảo các công việc nội bộ cần thực hiện ngay lập tức được hoàn thành
 • - Định kỳ nhân viên kế toán đến công ty để thực hiện việc lưu hồ sơ kế toán