Đóng cửa văn phòng đại diện

Đóng cửa văn phòng đại diện

Khi có quyết định đóng cửa văn phòng đại diện, Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm để giao việc đóng cửa văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi. Từ đó  Quý khách không pải duy trì nhân sự và thuê văn phòng cho đến khi hoàn tất thủ tục đóng cửa. Chúng tôi sẽ thay mặt cho văn phòng đại diện thực hiện tất cả các thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện.

 Thời gian thực hiện đóng cửa: khoản từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày có  quyết định đóng cửa.

Nội dung  công việc:

- Giải trình kiểm tra quyết toán thuế TNCN

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm để h chốt sổ bảo hiểm cho người lao động

- Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất thủ tục đóng cửa.