Tư vấn điều chỉnh giấy phép

Tư vấn điều chỉnh giấy phép

Trong quá trình hoạt động, công ty sẽ có nhiều thay đổi về quy mô, mục tiêu,....Vì thế công ty cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty để phù hợp với sự thay đổi của tình hình thay đổi của hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Những nội dung đăng ký thay đổi:

- Thông tin của chủ đầu tư

- Địa chỉ, diện tích 

- Người đại diện theo pháp luật

- Thêm nghành nghề kinh doanh

- Thay đổi về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư

- Thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện

 

Chúng tôi tư vấn rõ cho khách hàng những điểm sau đây:

- Những thông tin nào trên giấy phép cần được điều chỉnh tương ứng với sự thay đổi của công ty

- Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi

- Hồ sơ cần thiết chuẩn bị để thực hiện thay đổi